top of page

Zespół.
команда.

Ukrainki i Polki - kobiety - nasz dawny zespół IDEA FIX wraz z kadra JCC Krakow oraz Uchodźczynie z Ukrainy tworzymy to wspaniałe miejsce zwane WITALNIA , gdzie i matki i dzieci odnajdują spokój i nową perspektywę. Chcemy oddalić zło wojny i przywrócić prostą radość życia.

                         Українки та поляки – наша колишня команда IDEA FIX разом із JCC Krakow та біженцями з України створюють це чудове

                         місце під назвою VITALNIA, де і матері, і діти знаходять спокій та нову перспективу. Ми хочемо відвернути зло війни                                  повернути просту радість життя

bottom of page