top of page

Zespół.
команда.

Ukrainki i Polki - kobiety - nasz dawny zespół IDEA FIX wraz z kadra JCC Krakow oraz Uchodźczynie z Ukrainy tworzymy to wspaniałe miejsce zwane WITALNIA , gdzie i matki i dzieci odnajdują spokój i nową perspektywę. Chcemy oddalić zło wojny i przywrócić prostą radość życia.

                         Українки та поляки – наша колишня команда IDEA FIX разом із JCC Krakow та біженцями з України створюють це чудове

                         місце під назвою VITALNIA, де і матері, і діти знаходять спокій та нову перспективу. Ми хочемо відвернути зло війни                                  повернути просту радість життя

WITALNIA zespół 1.JPG
WITALNIA zespół 2.JPG

Najcudowniejsze opiekunki - Ania L, Dasha, Maria, Polina (nie na zdj.), Dorotka, Beatka z córką, Masha, Wiki, Ania K z dziećmi i mnóstwo innych osób !

Найчудовіші вихователі - Аня Л, Даша, Марія, Поліна (немає на фото), Доротька, Беатка з донечкою, Маша, Вікі, Аня К з дітьми та багато інших!

bottom of page